Doanh nghiệp phát triển bền vững là doanh nghiệp thật sự xem trọng yếu tố con người và xã hội. Ngọc Hà hướng tới xây dựng một môi trường nhân văn và bình đẳng, nơi mọi cá nhân được lắng nghe, bày tỏ và đáp ứng quyền lợi.

Hoạt động hướng tới cộng đồng

Tết

Ủng hộ quà Tết chương trình "Xuân ấm tình người - 10 năm lan toả yêu thương" tại Hải Dương

Chung tay cùng Bắc Giang đẩy lùi Covid

Ngọc Hà góp sức nhỏ cùng đối tác đem những nhu yếu phẩm tới viện trợ Bắc Giang.

Hợp tác cùng ngọc hà

Kết nối

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN