Nhân viên kinh doanh Nhân viên kinh doanh

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà cần tuyển nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc:

Nhân viên giao hàng Nhân viên giao hàng

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà cần tuyển nhân viên giao hàng:

Mô tả công việc:

Nhân viên kế toán Nhân viên kế toán

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà cần tuyển nhân viên kế toán:

Mô tả công việc: