TextBody

Ngày 23.1 - 24.1.2021, Hội nghị tổng kết kinh doanh khu vực miền Bắc đã được tổ chức thành công tại thành phố Hải Dương.

Cùng với sự tham gia của các trưởng Chi nhánh và nhân viên Kinh doanh khu vực miền Bắc, kết quả hoạt động năm 2020 đã được tổng kết với những thành tích nổi trội. Qua đó, Ban lãnh đạo đã khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Ngọc Hà.

Hy vọng tinh thần nỗ lực vươn tới thành công sẽ tiếp tục được duy trì, để có thể hoàn thành mục tiêu năm 2021: Luôn cập nhật chất lượng sản phẩm cũng như nâng cao kỹ năng tư vấn nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Hợp tác cùng ngọc hà

Kết nối

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN